Automatizace vodních děl

Zabezpečovací zařízení drah a vleček

HRP servis s. r. o.

Společnost zabývající se od revizních činností až po velkoobchod

Společnost zahájila činnost v roce 2004 se záměrem provádění revizí, prohlídek a zkoušek elektrických zařízení pro účely drážní dopravy a elektrotechniky podle harmonizovaných norem. S tím související předměty jako je projektování, inženýrská a školící činnost se projevily jako dobrý doplněk.