O společnosti

Společnost zahájila činnost v roce 2004 se záměrem provádění prohlídek a zkoušek Určených technických zařízení – elektrických pro účely drážní dopravy a elektrotechniky podle harmonizovaných norem. Související předměty podnikání jako je projektování, inženýrská a školící činnost se projevily jako dobrý doplněk. Dalším posunem se stalo později rozšíření o provádění technických prohlídek a zkoušek Určených technických zařízení – elektrických na plavidlech, včetně statutu spolupracující společnosti na schvalování plavidel u společnosti Československý Lloyd.

V roce 2006 společnost rozšířila svoji činnost o provádění montáží, údržby a servisu telekomunikačních a elektrických zařízení včetně souvisejících činností. Společnost se začala zabývat budováním automatizací plavebních komor na vodních cestách ČR, automatických povodňových systémů, ovládání jezů a přehradních výpustí, přenosových zařízení na měření průtoků ve vodních tocích. Dále zabezpečovacím zařízením v provozu drah a vleček.

V roce 2016 jsme se přestěhovali do vlastních nově opravených prostor s dostačující kapacitou jak montážních a skladových prostor, tak i kancelářského zázemí.

Společnost s ručením omezeným HRP servis je vedena u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C46123